Ročník 2000
fotografia

 

Kategória osobností personálneho manažmentu:

fotografia 


Dr. Jiří Stýblo
z Českej manažérskej asociácie bol ocenený v kategórii Osobnosť za príspevok k rozvoju slovenského personálneho manažmentu. Porota ocenila jeho osobný prínos pri formovaní prostredia, v ktorom získavajú slovenskí personalisti svoju profesionalitu - odborné knihy a mnohé vystúpenia dr. Stýbla na Slovensku v posledných rokoch.fotografia


Dr. Jaroslav Rezník ml., riaditeľ Slovenského rozhlasu, dostal Cenu v kategórii Osobnosť za silnú osobnú víziu a jej realizáciu, ktorá ovplyvnila rozvoj Slovenského rozhlasu za posledné roky. Porota si vysoko vážila skutočnosť, že jeho manažérska vízia je založená predovšetkým na výbere ľudí a na ich podpore aj v podmienkach ekonomickej poddimenzovanosti tejto verejnoprávnej inštitúcie.Kategória personálnych projektov:

fotografia


Mgr. Daliborovi Jakušovi, riaditeľovi spoločnosti Profesia, s.r.o., udelila odborná porota Cenu v kategórii Projekt za projekt internetovej burzy práce Profesia. Porota ocenila nielen široký dosah tohto prostriedku, ale aj schopnosť poskytnúť naozaj množstvo kvalitných kandidátov na prijatie a azda to najdôležitejšie - jasné plány na rozšírenie a ďalšie budovanie do najbližších rokov.fotografia


Ing. Ivan Zich, riaditeľ spoločnosti ContEx, s.r.o., bol odmenený v kategórii Projekt za systém motivačno-stabilizačných faktorov pre svojich zamestnancov. Porota ocenila príkladný spôsob, akým vedenie tejto firmy motivuje a stabilizuje svojich zamestnancov a dosahuje vďaka tomu výborné hospodárske výsledky.Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie