Ročník 2005

fotografia Kategória osobností personálneho manažmentu:

fotografia 

Ján Juhás, personálny riaditeľ VSS, a.s. Košice
za osobný prístup pri implementácii výstupov projektov zameraných na rozvoj ľudského potenciálu, motivácie zamestnancov a zvyšovanie produktivity práce s cieľom posilnenia konkurencieschopnosti spoločnosti. Pozornosť si zaslúži aj jeho aktívna osobná angažovanosť v rámci platformy združujúcej profesionálov z oblasti riadenia ľudských zdrojov.


fotografia 

Mag. Regina Ovesny-Straka, generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne, a.s.
za vodcovský prístup a osobnú komunikáciu nových podnikových hodnôt pri transformácii Slovenskej sporiteľne a jej podnikovej kultúry na podnik moderného typu

fotografia 

Ing. Róbert Šimončič, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, s.r.o.
za príkladný osobný prístup pri budovaní firmy prostredníctvom výberu, prípravy a využívania talentov pri budovaní podniku s dynamickým rozvojom a s vysokou spokojnosťou zamestnancovKategória personálnych projektov:

fotografia 


Návrh a realizácia systému odmeňovania podľa výkonu v Elektrovode Holding a.s.
Ing. Juraj Ivasuk a kol., Elektrovod Holding, a.s.
za vzorový projekt redizajnu podnikového odmeňovania s napojením na strategické ciele organizácie, rešpektujúci vnútornú hodnotu práce a vonkajšie podmienky na trhu práce

fotografia 


Projekt Outplacementu ako prejav novej podnikovej kultúry v štátnom podniku, Lesy SR, š.p.
RNDr. Ivan Rusko a kol., Lesy SR, š.p.
za mimoriadne príkladný postup pri prepúšťaní veľkého množstva prebytočných zamestnancov s rešpektovaním vysokých etických noriem rešpektujúcich budovanie novej kultúry v štátnom podniku

 

fotografia


Change management v spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s.
za kolektív Ing. Nade Tomekovej Cenu prevzala Ing. Eva Kucháriková, PhD., Johns Manville Slovakia, a.s.
za nápadité a nasledovaniahodné využitie komunikačných techník, nástrojov a postupov pri premene podnikovej klímy z pôvodnej tradičnej na nové dôveryhodné vzťahy v modernom podniku strednej veľkostiKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie