Ročník 2006
fotografia

V roku 2006 boli udelené tri Ceny: dve v kategórii Projekt roka a jedna v kategórii Osobnosť roka:

Kategória osobností personálneho manažmentu:
fotografia

Per Olof Riese, generálny riaditeľ NEFAB Packaging Slovakia s.r.o.
za dosiahnutie vysokej úspešnosti podniku prostredníctvom vodcovstva, formovania ľudského kapitálu manažérov firmy a osobného príkladu v riadení


Kategória personálnych projektov:
fotografia

Inovatívne riešenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a zdravotným postihnutím - vytvorenie chránenej dielne vo forme outsourcingu
PaedDr. Drahomíra Szabová a kol., Osram, a. s.:

za synergické spojenie výrobnej náplne podniku so špecifickým know-how externej chránenej dielne pri pracovnom uplatnení ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou a za inovatívny príklad riešenia tejto problematiky spoluprácou s tretím sektorom

fotografia
Letná práca pre 100 študentov
Ing. Peter Jakubík a kol. z Mondi Business Paper SCP, a.s.:

za inšpiratívny príklad získavania novej kvalifikovanej pracovnej sily v menej preferovanom regióne

fotografia

Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie