Ročník 2007

fotografia 

 

Kategória osobností personálneho manažmentu:

fotografia 

Dušan Antoš, personálny riaditeľ Tatra banky
za viacročné vynikajúce profesionálne výsledky pri dosahovaní strategických cieľov podniku prostredníctvom nástrojov personálneho manažmentu 

 

fotografia 

Ing. Juraj Ivasuk, personálny manažér Elektrovod Holding, a.s.
za viacročné vynikajúce profesionálne výsledky pri dosahovaní strategických cieľov podniku prostredníctvom nástrojov personálneho manažmentu

Kategória personálnych projektov:

fotografia 

Ing. Diana Legdanová a kol.: Adaptácia nových zamestnancov v koncerne VSE, Východoslovenská energetika, a.s., Košice
za inovatívny a účinný prístup v projekte orientácie, zapracovania, podpory a udržania zamestnancov v podmienkach prestavby podnikovej kultúry spoločnosti

 

fotografia 

Mgr. Jana Macharová a kol.: Learning Leaders - rozvoj zručností riadenia tímu a jednotlivcov, Johnson Controls, s.r.o., Trenčín
za široký, komplexný a úspešný projekt výberu, výchovy, stabilizácie a využitia mladých líderských talentov pre strategické ciele podniku

 

fotografia 

Ing. Tatiana Orglerová a kol.: projekt GROWWW07, Slovnaft Bratislava
za ofenzívny a účinný projekt propagácie, získania, výberu, prípravy a stabilizácie hodnotných mladých a kvalifikovaných zamestnancov

A takto vyzerala oslava:

fotografiafotografiafotografia

fotografiafotografiafotografia