Ročník 2008

fotografia 

 

Kategória Osobnosť personálneho manažmentu:

fotografia 

Ing. Tatiana Orglerová, MBA
za viacročné vynikajúce profesionálne výsledky pri dosahovaní strategických cieľov podniku prostredníctvom nástrojov personálneho manažmentu
Tatiana Orglerová dvakrát získala Cenu roka v kategórii projektov. Ako personálna manažérka pôsobí od roku 1996 vo viacerých zahraničných podnikoch, naposledy v Slovnafte, a.s., vždy s jasne viditeľnou stopou za jej projektmi, iniciatívami a aktivitamiKategória personálnych projektov:

fotografia 

Mgr. Kamila Jandzíková a Mgr. Anna Žecová a kolektív zo Slovenskej pošty, a.s. : Inovatívne metódy a riešenia v procese plánovania počtu ľudských zdrojov v spoločnosti Slovenská pošta
za vysoko inovatívny a účinný prístup pri návrhu a zavedení jednotného systému stanovovania potreby pracovných miest s prepojením na ostatné organizačné opatrenia

Rozhovor s oceneným

 

fotografia 

Ing. Peter Czikk a kolektív zo spoločnosti T-systems Slovakia, s.r.o.: T-Systems IT-Academy
za inovatívne riešenie problému náboru a zamestnania absolventov vysokých škôl so špecifickým profilom v regióne s deficitom špecialistov

 

fotografia 

Ing. Martin Čambor a kolektív zo Slovenskej sporiteľne, a.s.: Riadený adaptačný proces v prostredí veľkej organizácie v bankovom sektore
za inšpiratívny príklad zrýchlenia a optimalizácie výberu a adaptácie pracovníkov v súlade s kľúčovými hodnotami banky

Rozhovor s oceneným: Ing. Martin Čambor
Rozhovor s oceneným: Ing. Tatiana Orglerová
Rozhovor s oceneným: Mgr. Anna ŽecováKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie