Ročník 2010

fotografia


 
Kategória Osobnosť personálneho manažmentu:

fotografia


RNDr. Jozef Ondáš, MBA, riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o.
za výnimočný prístup a mimoriadne výsledky pri budovaní spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o. s využitím inovatívnych nástrojov na získavanie a rozvoj ľudí a za iniciovanie spoločnej regionálnej podpory rozvoja kvalifikovanej pracovnej sily v rámci východného Slovenska

 
Kategória personálnych projektov:

 

fotografia


Ing. Veronike Bačíkovej a kolektívu z VSE, a.s., názov projektu: „Spolupráca so strednými školami s cieľom prípravy budúcich zamestnancov pre oblasť sietí" za inovatívny a inšpiratívny prístup k riešeniu problému získavania, prípravy a motivácie absolventov stredných škôl pre potreby priemyslu ako i za podporu praktickej výučby a technického vybavenia školských zariadení
 

fotografia


Ing. Jele Hamajovej a kolektívu zo spoločnosti TRENS, a.s., názov projektu: „Podpora výkonnosti podniku prostredníctvom HR nástrojov - cesta k strategickému partnerstvu HR úseku s vedením podniku", za efektívne nasadenie nástrojov HR manažmentu pri rozvoji výkonnosti podnikovej štruktúry a za dosiahnutie biznis-partnerstva v rámci podnikového manažérskeho tímu
 

fotografia


Ing. Márii Sutorčíkovej a kolekívu z Molex Slovakia, a.s., názov projektu: „Unikátne uzatváranie prevádzky na Molex spôsob", za vysoko profesionálny, etický a hodnotovo orientovaný prístup k riešeniu závažného rozhodnutia materskej spoločnosti uzavrieť prevádzku výroby prostredníctvom cieleného personálneho projektu

Videozáznam z odovzdávania ceny HR Gold 2010 na TREND konferencii Personálny manažment 2010. TREND konferenciu organizuje týždenník TREND v spolupráci so ZRRĽZ.
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie