Ročník 2011

fotografia


 
Kategória Osobnosť personálneho manažmentu:

fotografia


Ing. Martin Čambor, riaditeľ divízie ľudských zdrojov Slovenskej sporiteľne a.s.
za príkladné líderské vedenie divízie ľudských zdrojov, za vytvorenie vnútornej klímy angažovanosti a skvelej odbornosti členov tímu s jasnou orientáciou na bankový biznis a za úspešnú realizáciu významných pozitívnych zmien v podnikovej kultúre Slovenskej sporiteľne.

 
Kategória personálnych projektov:

 

fotografia


Mgr. Jane Bačkovej a kolektívu z IBM International Services Centre, s.r.o., názov projektu: „Ostreľovaný absolvent - ako IBM HR tím využíva moderné marketingové metódy na získanie absolventov“, za kreatívne a inšpiratívne riešenie náborového procesu.
 

fotografia


Mgr. Pavlovi Cedzovi a kolektívu z Whirlpool Slovakia, s.r.o., názov projektu: „Hodnotenie a plánovaný rozvoj znalostí a zručností operátorov ako nástroj efektívneho riadenia a využívania ľudských zdrojov vo výrobnom procese“, za inovatívnu a pokročilú metódu zvyšovania flexibility ľudských zdrojov v produkčnom procese výrobného podniku.
 

fotografia


Mgr. Ingrid Trenčanskej a kolektívu z Holcim Slovensko, a.s., názov projektu: Holcim Management Academy - nový smer rozvoja manažérskych kompetencií internými silami“, za výrazný príspevok k urýchleniu rozvoja manažérskych zručností v podniku.
Ceny HR Gold 2011 boli odovzdané na TREND konferencii Personálny manažment 2011. TREND konferenciu organizuje týždenník TREND v spolupráci so ZRRĽZ.
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie