Ročník 2013

fotografia


 
Kategória Osobnosť personálneho manažmentu:

fotografia


Igor Vida predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s. za inovatívny a nasledovaniahodný prístup k budovaniu leadershipu v spoločnosti Tatra banka, a.s. a za osobitný prínos v budovaní inovačnej organizačnej klímy a kultúry v Tatra banke.

 
Kategória personálnych projektov:

 

fotografia


Jana Palenčárová a kolektív z Československej obchodnej banky, a.s., názov projektu: „Tvrdé čísla podporujú mäkké zručnosti - ČSOB HR Managerial Dashboard“, za úspešnú implementáciu komplexného a zároveň nízkonákladového riešenia, ktoré umožnilo prejsť k proaktívnemu modelu strategického HR biznis partnerstva a nasmerovalo líniový manažment banky na prevzatie zodpovednosti za riadenie personálnych nákladov.
 

fotografia


Jaroslav Šutaj-Eštok a kolektív zo spoločnosti BSH-Drives and Pumps, s.r.o., názov projektu: „Vytvorenie strediska praktického vyučovania - centrum vzdelávania a prípravy“, za podnikateľskú víziu a koncepciu výchovy nových kvalifikovaných zamestnancov pre vlastné potreby aj pre región, za úspešnú implementáciu projektu a za jeho uplatniteľnosť aj v iných podmienkach.
 

fotografia


Andrej Winter a kolektív zo spoločnosti Challengest, s.r.o., názov projektu: „Challengest.com - Challenge“, za návrh a realizáciu osobitého, nekonvenčného a kreatívneho prístupu, ako poskytnúť študentom bez praxe možnosť dokumentovať svoj pracovný potenciál u budúcich zamestnávateľov a zamestnávateľom vyhľadávať cenných zamestnancov podľa praktických kritérií.Ceny HR Gold 2013 boli odovzdané na TREND konferencii Personálny manažment 2013. TREND konferenciu organizuje týždenník TREND v spolupráci so ZRRĽZ.
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie