Ročník 2014

fotografia


 
Kategória Osobnosť personálneho manažmentu:

fotografia


Zdenka Junasová, víťazka ceny HR Gold 2014 v kategórii osobností personálneho manažmentu za viacročné profesionálne a úspešné vedenie HR úsekov viacerých spoločností pri dosahovaní podnikových cieľov prostredníctvom nástrojov personálneho manažmentu a za osobnú angažovanosť v HR komunite.

 
Kategória personálnych projektov:

 

fotografia


Dana Miňová a kolektív zo spoločnosti Svet zdravia, a.s., názov projektu: „Revolúcia alebo evolúcia? Ako sa to dá aj v zdravotníctve: Riadenie výkonnosti“, za komplexný prístup k riadeniu zmien v rezorte zdravotníctva v oblasti riadenia výkonnosti prostredníctvom systémovo nasadených HR nástrojov.
 

fotografia


Janka Steckerová a kolektív zo Slovenskej sporiteľne, a.s., názov projektu: „Nákazlivá ľudskosť alebo ako sa dá meniť firemná kultúra“, za súbor aktivít HR úseku zameraných na zvýšenie angažovanosti zamestnancov v podmienkach veľkej organizácie, so širokou a spontánnou účasťou zamestnancov.
 

fotografia


Stanislava Valientová Psotová a kolektív zo spoločnosti Johnson Controls International, s.r.o., názov projektu: „Student Summer Internship - Letná študentská stáž“, za špecifický spôsob vytvárania emocionálnej väzby novoprijatých zamestnancov na zamestnávateľskú organizáciu v podmienkach technologicky orientovaného podniku.Ceny HR Gold 2014 boli odovzdané na TREND konferencii Personálny manažment 2014. TREND konferenciu organizuje týždenník TREND v spolupráci s HRcomm - Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.