Ročník 2015

fotografia


 
Kategória Osobnosť personálneho manažmentu:

fotografia


Zuzana Križanová, HR senior-manažérka spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o., za mimoriadny osobný vklad do rozvoja HR komunity v trenčianskom regióne ako aj v rámci celého Slovenska, za vybudovanie dobrého mena a silnej pozície úseku HR v rámci podniku a za príkladné vybudovanie HR business partnerstva s manažmentom spoločnosti.

 
Kategória personálnych projektov:

 

fotografia


Zuzana Baraniak a kol. zo spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s., názov projektu: „Komplexný projekt Škola majstrov“, za ucelený koncept interného výberu a prípravy majstrov vo výrobnom podniku.
 

fotografia


Silvia Karásiková a kol. zo spoločnosti Duslo, a.s., názov projektu: „Ako získavame a pripravujeme novú generáciu“, za proaktívne riešenie získavania a prípravy nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, v koordinovanej spolupráci so školstvom.
 

fotografia


Soňa Poprocká a kol. zo spoločnosti Slovak Telekom, a.s., názov projektu: „TELEKOM 2018 – náš príbeh“, za vysoko účinné kaskádovanie dlhodobej firemnej stratégie naprieč celou spoločnosťou, podnecujúce angažovanosť všetkých kategórií zamestnancov.Ceny HR Gold 2015 boli odovzdané na TREND konferencii Personálny manažment 2015. TREND konferenciu organizuje týždenník TREND v spolupráci s HRcomm - Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.