Ročník 1998
fotografia

Napriek tomu, že v prvom roku existencie nebola Cena ešte natoľko známa, zozbieralo sa niekoľko veľmi kvalitných návrhov. Komisia zložená z popredných slovenských odborníkov ich posúdila a vybrala dva v kategórii Osobnosť a dva v kategórii Projekt, ktoré čo najpresnejšie napĺňali hodnotiace kritériá: inovatívnosť, prenositeľnosť a učenlivosť.

Kategória osobností personálneho manažmentu:

fotografia


V kategórii personálnych osobností získala Cenu Ing. Zuzana Rošková z Whirlpoolu Poprad za osobný príspevok k úspešnému transferu a adaptácii zahraničného systému riadenia ľudských zdrojov v našich podmienkach.

fotografia


V tej istej kategórii bola Cena udelená aj Ing. Štefanovi Rosinovi, predsedovi predstavenstva Matador, a.s. Púchov, za osobné iniciovanie a všestrannú podporu pri realizácii idey zriadiť Fakultu priemyselných technológií Trenčianskej Univerzity v Púchove.Kategória personálnych projektov:

fotografia


V kategórii personálnych projektov bol ocenený tím personalistov z Volkswagen, a.s. Slovakia vedený Ing. Jaroslavom Holečkom, členom predstavenstva, za projekt personálneho marketingu a získania nových pracovníkov.

fotografia


V tej istej kategórii bol ocenený aj tím vedený Jánom Juhásom, personálnym riaditeľom z VSS s.r.o. Košice za vytvorenie polyfunkčného modelu efektívnej organizačnej štruktúry personálneho úseku vo veľkom výrobnom podniku.