Jarný seminár HR Gold inšpirácie od najlepších - záväzná prihláška


Termín konania: 10. marec 2016
Miesto: Bratislava, Bajkalská 28, Slovak Telekom


ORGANIZÁCIA

názov:
sídlo:
IČO:
DIČ, IČ DPH:


1. meno a priezvisko funkcia e-mail telefón
2. meno a priezvisko funkcia e-mail telefón
3. meno a priezvisko funkcia e-mail telefón

Potvrdenie o odoslaní prihlášky pošlite na môj e-mail:

je organizácia členom HRcomm?: áno nie

je niekto z prihlásených absolventom kurzu ŠRLZ/RoRia - ibis?: áno nieÚčastnícky poplatok:
základný poplatok zvýhodnený poplatok pri
záväznom prihlásení do 12. 2. 2016
členovia ZRRĽZ alebo absolventi kurzu
ŠRLZ/RoRia - ibis
60 €/osoba 50 €/osoba
ostatní účastníci 80 €/osoba 70 €/osoba

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou a zahŕňa organizačné náklady, náklady za použitie audiovizuálnej techniky, občerstvenie a obed. V prípade neúčasti poplatok nevraciame, je možné však vyslať náhradníka. Vašu prihlášku spätne potvrdíme.
Uzávierka prihlášok: 4. marca 2016Platobné údaje:
Organizátor: ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, 851 02 Bratislava, Register: Obchodný súd Bratislava I, odd. Sro č. 46227/B

Vložné za účastníkov uhraďte prosím na účet: Tatra Banka, účet IBAN SK71 1100 0000 0026 2517 4149 variabilný symbol: 2016, konštantný symbol: 308, IČ DPH: SK2022384727, IČO: 36784893

Kontakty: tel. 02/ 5564 2471, 0903 412 255, web stránka:www.hrgold.sk. Otázky posielajte prosím na e-mailovú adresu hrgold@hrgold.sk.
Po pripísaní vložného na náš účet pošleme daňový doklad poštou na adresu sídla organizácie.

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom na adresu hrgold@hrgold.sk. Prihlášku spätne potvrdíme.