Milí priatelia a priaznivci ceny HR Gold,

ako spoluzakladateľ ceny považujem za svoju úlohu oznámiť vám na týchto stránkach, že cena za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold po 18 rokoch zavŕšila svoju rolu pri rozvoji personálneho manažmentu na Slovensku.

Cenu sme založili v roku 1998 spolu so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (dnes hrcomm) s tým, že cena má predovšetkým vyhľadávať tie najlepšie praktiky personálneho manažmentu na Slovensku a sprostredkúvať ich členom profesionálnej society.

Základy ceny sme položili s vtedajším prezidentom Združenia Jánom Podstrelencom a pravidlá sme nastavili tak, aby nešlo iba o oceňovanie, ale aby ocenení skutočne mali priestor odovzdať svoje know-how všetkým ostatným kolegom na Jarnom seminári HR Gold.

Cena pri svojom desiatom výročí v roku 2008 dostala ďalší silný impulz, keď sme spolu s vtedajšou prezidentkou Združenia Ankou Hudákovou cenu rebrandovali na dnešný názov HR Gold a dohodli sme sa, že cena bude vždy odovzdávaná na Trend konferencii a každý ďalší ročník budú v odbornej porote sedieť aj víťazi z predošlého roka. Cena HR Gold sa tak postupne dostala na vysokú úroveň.

Po rokoch sa do organizovania ceny zapojila už nová generácia personalistov s novým prístupom a s novými predstavami, ktoré sa však celkom nekryli s pôvodným profilom HR Gold a ani s našimi vlastnými hodnotami. Preto sme sa rozhodli, že hrcomm-u navrhneme, že odovzdáme naše práva k cene inému partnerovi, ktorého si hrcomm vyberie. To sme vo februári 2015 ponúkli a odporúčali sme, aby sa hrcomm zameral na partnera so silnou a renomovanou značkou, ktorý dokáže cenu HR Gold posunúť ešte vyššie.

V auguste nám hrcomm oznámil, že takéhoto partnera nenašiel, a uprednostnil preto ukončenie zmluvy. Cena HR Gold tak v októbri 2015 skončila posledným súťažným ročníkom a definitívnu bodku dal posledný Jarný seminár „Inšpirácie od najlepších“ v marci 2016.

Cena v posledných rokoch nadobudla mimoriadne vysokú úroveň, odborná porota dostala každoročne viac ako 10 kvalitných súťažných návrhov, o seminár HR Gold bol vysoký záujem a osobne ma potešilo vyjadrenie jednej z účastníčok na konci posledného Jarného seminára: „Toto bol najlepší seminár HR Gold za posledné roky!“ (viac v celoslovenskom časopise Manažér, číslo 80).

Som rád, že sa nám spoločne s hrcomm - Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v cene HR Gold podarilo vytvoriť a rozvinúť vysoko uznávané podujatie, ktoré bolo prvé svojho druhu na Slovensku, prosperovalo plných 18 rokov a znamenalo pre nás všetkých veľký profesionálny prínos. HR Gold zanechala v slovenskom personálnom manažmente trvalú, pevnú a nezmazateľnú stopu a pomohla celej odbornej societe HR vzájomne sa inšpirovať, rásť a využívať tie najlepšie praktiky a cenné skúsenosti. Som vďačný, že som toho všetkého mohol byť súčasťou.

Osobne ďakujem Jankovi Podstrelencovi, že akceptoval a rozvinul náš návrh na založenie ceny, a Anke Hudákovej, že sme mali v roku 2008 spoločnú príležitosť dostať cenu na tú vysokú úroveň, ktorú si držala až do svojho konca.


Ivan Burger
spoluzakladateľ ceny HR Gold
ibis partner Slovakia, s.r.o.

www.ibispartner.sk