Jarné semináre HR Gold „Inšpirácie od najlepších“ boli pravidelným sprievodným podujatím ceny HR Gold. Personalistická komunita sa na nich dozvedela o najlepších praktikách v HR za posledný rok, o úspešných, použiteľných postupoch a zažila osobné posolstvo osobnosti, ktorá bola v danom roku ocenená za svoj vklad do oblasti HR.

Jarné semináre sa tešili veľkej popularite a mali vysokú návštevnosť.
Tu sú pôvodné správy z priebehu posledných štyroch Jarných seminárov:

JARNÝ SEMINÁR „HR GOLD: INŠPIRÁCIE OD NAJLEPŠÍCH“
10. MARCA 2016 V BRATISLAVE

Víťazi ceny HR Gold, vyhlásení na TREND konferencii Personálny manažment 2015, predstavili svoje výsledky, aj techniky a postupy, ako ciele dosiahli, na Jarnom seminári v marci 2016, ktorý hosťoval v priestoroch Slovak Telekom, a.s.:

 1. Zuzana Križanová, osobnosť HR Gold 2015, HR senior manažérka spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. veľmi zaujímavo hovorila o svojom profesionálnom a úspešnom pôsobení vo viacerých podnikoch, o projektoch, ktoré iniciovala a viedla a o svojich hodnotách a prístupoch, ktorými sa riadi.
 2. Oľga Berecká a Soňa Poprocká s kolektívom zo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. prezentovali projekt „TELEKOM 2018 - náš príbeh“, zameraný na zaangažovanie zamestnancov na podporu rozširovania podnikových produktov.
 3. Zuzana Baraniak a kolektív zo spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. predstavila „Komplexný projekt Škola majstrov“ so vzorovým konceptom interného výberu a prípravy majstrov vo výrobnom podniku.
 4. Silvia Karásiková a kolektív zo spoločnosti Duslo, a.s. uviedla projekt „Ako získavame a pripravujeme novú generáciu“, ktorý bol zameraný na riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v regióne cez získanie a prípravu nových mladých zamestnancov zo škôl.
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie

JARNÝ SEMINÁR „HR GOLD: INŠPIRÁCIE OD NAJLEPŠÍCH“
19. MARCA 2015 V BRATISLAVE

Dňa 19. marca 2015 na Jarnom seminári HR Gold prezentovali:

 1. Zdenka Junasová, osobnosť HR Gold 2014, veľmi zaujímavo hovorila o svojom profesionálnom a úspešnom vedení HR úsekov viacerých spoločností, od „greenfieldových" výziev až po veľké a stabilizované podniky.
 2. Dana Miňová a kolektív zo spoločnosti Svet zdravia, a.s. prezentovali, ako postupovali v projekte budovania výkonnosti fungujúcich nemocničných pracovísk, v akých podmienkach projekt realizovali a aké výsledky dosiahli.
 3. Janka Steckerová a kolektív zo Slovenskej sporiteľne, a.s. účastníkov Jarného seminára oboznámili, ako nastavili súčasti projektu zvýšenia angažovanosti zamestnancov, aké rôzne aktivity na to využili so širokou a spontánnou účasťou zamestnancov, a ako projekt prebieha aj v súčasnosti.
 4. Stanislava Valientová Psotová a kolektív zo spoločnosti Johnson Controls International, s.r.o predstavili projekt zaangažovania a emocionálneho naviazania študentov - perspektívnych budúcich zamestnancov v podmienkach ich inžiniersko-technologického podniku.
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie

JARNÝ SEMINÁR „HR GOLD: INŠPIRÁCIE OD NAJLEPŠÍCH“
12. MARCA 2014 V BRATISLAVE

Dňa 12. marca 2014 na Jarnom seminári HR Gold prezentovali:

 1. Igor Vida, osobnosť HR Gold 2014, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s., veľmi inšpirujúco hovoril o svojom koncepte riadenia, o budovaní konkurencieschopnosti Tatra banky, o svojom videní vlastnej roly aj roly zamestnancov na ich pracovných miestach, o svojich hodnotách a o prístupoch pri angažovaní spolupracovníkov na dosahovanie pracovných cieľov.
 2. Jana Palenčárová, vedúca HR tímu ČSOB, a.s., spoločne so spolupracovníkmi prezentovala projekt úspešného nasadenia komplexného a nízkonákladového riešenia na prevzatie zodpovednosti líniového manažmentu za riadenie personálnych nákladov.
 3. Jaroslav Šutaj-Eštok z BSH-Drives and Pumps, s.r.o., so svojím spolupracovníkom nás oboznámil s ich projektom podnikateľskej koncepcie výchovy nových kvalifikovaných zamestnancov a jeho úspešnú realizáciu s regionálnym dosahom.
 4. Andrej Winter so svojím tímom z Challengest, s.r.o., predstavil osobitý, nekonvenčný a kreatívny projekt, ktorý poskytuje študentom bez praxe možnosť ukázať svoj potenciál u budúcich zamestnávateľov a zamestnávateľom vyhľadávať si cenných zamestnancov.
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie

JARNÝ SEMINÁR „HR GOLD: INŠPIRÁCIE OD NAJLEPŠÍCH“
14. MARCA 2013 V BRATISLAVE

Dňa 14. marca 2013 na Jarnom seminári HR Gold prezentovali:

 1. Door Plantenga, osobnosť HR Gold 2012 a generálna riaditeľka Heineken Slovensko, a.s., veľmi inšpirujúco hovorila o svojich osobných hodnotách, o prístupoch pri motivovaní spolupracovníkov a ukázala tiež viaceré praktiky, ktoré spoločnosť Heineken Slovensko na podporu motivácie zamestnancov uplatňuje. Mimoriadne užitočná pre prítomných manažérov a členov HR úsekov bola tá časť jej prezentácie, kde hovorila o očakávaniach vedenia firmy na HR úsek.
 2. Silvia Jeleníková, vedúca tímu zo spoločnosti Dell, s.r.o., prezentovala komplexný projekt na rozvoj talentov od etapy identifikácie talentov, cez rozvoj ich spôsobilostí, využitie tímových aktivít, zapojenie do projektov, až po výsledky a dopady projektu aj na vnútornú kultúru spoločnosti.
 3. Katarína Mareková so svojím tímom zo Západoslovenskej energetiky, a.s., opísala zaujímavý postup a skúsenosti pri prenose odborného know-how a interných procesov v rámci podnikových školení vedených vlastnými lektormi-špecialistami.
 4. Zuzana Križanová so svojím tímom z TRW Automotive (Slovakia), s.r.o. , ukázala inšpiratívny príklad strategického biznis partnerstva HR úseku s manažmentom podniku pri zavádzaní procesného riadenia vo výrobe od rozpoznania potreby cez získanie podpory v prostredí podniku, dizajn a implementovanie, až po dosiahnutie efektívnejšieho riadenia, lepšiu komunikáciu a vyššiu angažovanosť pracovníkov výroby.

Seminár bol veľmi úspešný, zúčastnilo sa ho vyše 90 účastníkov a jeho prínos bol účastníkmi hodnotený vysoko.

Hodnotenia zo strany účastníkov:

 • Na Jarný seminár chodím každý rok, aj dnešný seminár sa mi veľmi páčil, zvlášť prvá prezentácia pani Door Plantengy. Je pre mňa vždy zážitok vypočuť si takéto osobnosti. Ešte ma zaujal projekt talent-manažmentu z firmy Dell, pretože my sa práve chystáme rozbehnúť takýto program.
  Yveta Brcková, HR manažérka Ecco Slovakia, a.s.
 • Na seminári ma zaujali nové nápady, nové možnosti, nové vízie, čo všetko sa dá na HR úseku urobiť. Oslovila ma prezentácia pani Door Plantengy svojimi mimoriadnymi ľudskými vlastnosťami a pracovnými skúsenosťami. Veľmi ma zaujala prezentácia projektu k manažmentu talentov, ale páčila sa mi aj prezentácia k interným školeniam vlastnými lektormi.
  Jana Záhorcová, Human Resource Director, Asseco Central Europe, a.s.
 • Toto je môj tretí alebo štvrtý ročník Jarného seminára, nevynechám príležitosť zúčastniť sa. Veľmi sa mi páčia tieto stretnutia, sú pre mňa podnetné, čerpám inšpiráciu z prezentácií a vždy v nich nájdem niečo pre moju prácu. Zvlášť ma oslovil projekt interní lektori, lebo si niečo podobné viem predstaviť aj v našej firme.
  Miroslava Takácsová, vedúca sekcie Získavanie a rozvoj ĽZ, Slovenské energetické strojárne, a.s.
 • Pre mňa je toto vždy nabitie energie, od pani Door Plantengy ako keby som dostala novú transfúziu - veľmi inšpirujúce. Každoročne je tu niečo, čo viem použiť, čo dokážem implementovať, čo ma „nakopne" a otvorí oči na iný spôsob. Pre mňa je tento seminár veľmi prínosný.
  Michaela Kocmanová, špecialista pre vzdelávanie a rozvoj, Power-One, s.r.o.
 • Dnes to bolo veľmi užitočné, aj som si veľa vecí zobral ako inšpiráciu. Veľmi sa mi páčil projekt talent-manažmentu zo spoločnosti Dell a páčilo sa mi aj vystúpenie pani Door Plantengy, pretože ona je veľmi inšpiratívna osobnosť. Zaujal ma tiež projekt ZSE, a.s. k interným lektorom, je praktický a dobre realizovateľný.
  Andrej Orogváni, manažér pre rozvoj a vzdelávanie Holcim Slovensko, a.s.

Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie