Slovenskú cenu HR Gold založili v roku 1998 Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia s.r.o. Cena sa neobmedzovala na samotné oceňovanie projektov a osobností personálneho manažmentu, ale starala sa najmä o šírenie užitočných a kopírovateľných prístupov a najlepších praktík pre potreby HR úsekov v podnikoch na Slovensku. Cena túto službu HR profesionálom zabezpečovala viacerými spôsobmi: cez organizovanie Jarného seminára HR Gold s ocenenými až po články v celoslovenskom odbornom časopise Manažér.

Cena HR Gold sa udeľovala v dvoch kategóriách:

  • v kategórii „Osobnosť roka“ sa udeľovala jednej osobnosti za osobný prínos v oblasti riadenia ľudských zdrojov, za vynikajúce výsledky určitej organizácie dosiahnuté najmä prostredníctvom personálneho manažmentu, za vodcovské vedenie svojho tímu k takým výsledkom a za ochotu zdieľať svoje know-how s odbornou komunitou
  • v kategórii „Projekt roka“ sa udeľovala najviac trom projektom, ktoré boli pokrokové v prístupoch a metódach riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, boli implementované, osvedčili sa a ich prístup bol prenesiteľný aj na ďalšie podniky a organizácie.

Súťažné návrhy sa každý rok zbierali, posúdila ich odborná porota, pozostávajúca zo zástupcov organizátorov a víťazov minulých ročníkov a víťazi sa vyhlasovali na celoslovenskej TREND konferencii Personálny manažment.

Svoje pôsobenie cena HR Gold ukončila posledným súťažným ročníkom 2015 a Jarným seminárom 2016 po 18 rokoch fungovania.


 

Z histórie ceny HR Gold

Na jar roku 1998 sme v spoločnosti ibis partner Slovakia diskutovali o myšlienke založiť súťaž, ktorá by oceňovala najlepšie personálne projekty roka - nie kvôli vavrínom pre autorov, ale kvôli rozširovaniu užitočného HR know-how, ktoré v podnikoch existuje. Usúdili sme, že taká súťaž môže mať zmysel vtedy, ak sa spojíme so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Zašli sme teda za vtedajším prezidentom Združenia Janom Podstrelencom, s ktorým sme už spolupracovali cez náš časopis Manažér. S potešením prijal náš návrh oceňovať projekty a spojil ho s návrhom Združenia oceňovať aj osobnosti personálneho manažmentu na Slovensku.

Čoskoro sme sa zhodli aj na základných myšlienkach, ktorými sa Cena má riadiť. Predovšetkým, že v kategórii projektov budú bez poradia odmeňované úspešné personálne postupy a praktiky aplikovateľné aj v iných podnikoch a v kategórii osobností budú odmeňovaní tí, ktorí personálnymi nástrojmi posunuli svoj podnik ďalej - teda nielen personalisti, ale napríklad aj riaditelia podnikov. A aby nerozhodoval spôsob prezentácie, ale skutočné hodnoty, rozhodli sme sa v každom ročníku vymenovať odbornú porotu, do ktorej sme neskôr vždy menovali aj víťazov predošlých ročníkov.

Dohodli sme sa aj na ďalšom princípe Ceny: nepotrebujeme iba vavríny pre víťazov, ale najmä rozširovanie ich praktík a vzorov a preto po každom súťažnom ročníku vždy nasledoval odborný seminár pre societu personálnych manažérov a špecialistov - Jarný seminár, na ktorom víťazi ceny prezentovali svoje know-how ostatným kolegom. Keďže sme skutočne chceli stavať na rozširovaní tých najlepších skúseností, zaviedli sme ďalšie pravidlo: víťazi sa vyhlasujú bez poradia.

S týmto sme už v roku 1998 vyštartovali prvý súťažný ročník Ceny a prví laureáti boli slávnostne vyhlásení na konferencii Združenia na jar roku 1999. Ešte viacero rokov potom to bola na Slovensku jediná iniciatíva vyhľadávajúca a oceňujúca najlepšie personálne projekty, praktiky a osobnosti.

V roku 2008 sa dostala cena HR Gold do novej etapy svojho rozvoja - a to s viacerými obohateniami. Prvým a najzreteľnejším bola zmena názvu z Cena za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov na kratšie a internacionálnejšie HR Gold. Prečo práve HR Gold? Názov odrážal náš cieľ odmeňovať tie najlepšie „zlaté“ praktiky a osobnosti v oblasti HR a zároveň v sebe skrýval myšlienku, že ľudský kapitál je tým „zlatom“ každého podniku, ktoré si treba budovať, zhodnocovať a rozvíjať.

Ocenenie HR GOLDDruhým výrazným obohatením sa stala vlastná internetová stránka ceny HR Gold – táto stránka. Na nej boli všetky dôležité informácie o cene HR Gold - novinky, informácie o laureátoch všetkých minulých ročníkov Ceny aj s fotogalériami, tiež história Ceny, aj priamo formuláre na prihlášky do súťažných kategórií, ako aj informácie o Jarnom seminári HR Gold, na ktorom každoročne maliúčastníci možnosť osobne si vypočuť prezentácie víťazov HR Gold a porozprávať sa s nimi. Tento seminár dostal nový prívlastok: „Inšpirácie od najlepších“.

Treťou dôležitou zmenou bola nová plastika HR Gold pre víťazov Ceny. S návrhom k forme novej plastiky prišla vtedajšia prezidentka Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, Anka Hudáková, a vyhotovila ho umelecká výtvarníčka Eva Fišerová. Tvar plastiky predstavoval zrod, niečo nové, nový nápad alebo iný pohľad na vec. Zlatá farba zase vyjadrovala hodnotu výsledkov, ktoré cena HR Gold vyhľadáva a oceňuje.

V tejto podobe existovala cena až do roku 2016, kedy po 18 rokoch pôsobenia na Slovensku Jarným seminárom uzavrela svoj posledný súťažný ročník 2015.