cena

Milí priatelia a priaznivci ceny HR Gold,

ako spoluzakladateľ ceny považujem za svoju úlohu oznámiť vám na týchto stránkach, že cena za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold po 18 rokoch zavŕšila svoju rolu pri rozvoji personálneho manažmentu na Slovensku.

Cenu sme založili v roku 1998 spolu so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (dnes hrcomm) s tým, že cena má predovšetkým vyhľadávať tie najlepšie praktiky personálneho manažmentu na Slovensku a sprostredkúvať ich členom profesionálnej society.

Základy ceny sme položili s vtedajším prezidentom Združenia Jánom Podstrelencom a pravidlá sme nastavili tak, aby nešlo iba o oceňovanie, ale aby ocenení skutočne mali priestor odovzdať svoje know-how všetkým ostatným kolegom na Jarnom seminári HR Gold.

Cena pri svojom desiatom výročí v roku 2008 dostala ďalší silný impulz, keď sme spolu s vtedajšou prezidentkou Združenia Ankou Hudákovou cenu rebrandovali na dnešný názov HR Gold a dohodli sme sa, že cena bude vždy odovzdávaná na Trend konferencii a každý ďalší ročník budú v odbornej porote sedieť aj víťazi z predošlého roka. Cena HR Gold sa tak postupne dostala na vysokú úroveň.

Po rokoch sa do organizovania ceny zapojila už nová generácia personalistov s novým prístupom a s novými predstavami, ktoré sa však celkom nekryli s pôvodným profilom HR Gold a ani s našimi vlastnými hodnotami. Preto sme sa rozhodli, že hrcomm-u navrhneme, že odovzdáme naše práva k cene inému partnerovi, ktorého si hrcomm vyberie. To sme vo februári 2015 ponúkli a odporúčali sme, aby sa hrcomm zameral na partnera so silnou a renomovanou značkou, ktorý dokáže cenu HR Gold posunúť ešte vyššie.

V auguste nám hrcomm oznámil, že takéhoto partnera nenašiel, a uprednostnil preto ...

Čítať viac