Ročník 2003

fotografia


Kategória osobností personálneho manažmentu:

fotografia 

Anna Hudáková, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje v Slovenských telekomunikáciách, a.s. za profesionálne pôsobenie v manažmente viacerých popredných spoločností na Slovensku s výraznými výsledkami v mnohých rozvojových projektoch

 

fotografia 

Errico Biondi, generálny riaditeľ Whirlpool Slovakia, s.r.o. Poprad za mimoriadne zásluhy v oblasti formovania a rozvoja slovenského manažmentu vo firme Whirlpool Slovakia, s.r.o. a dosiahnutie významných úspechov spoločnosti prostriedkami personálneho manažmentu

 

fotografia

Zoltán Demján, predseda dozornej rady Holcim (Slovensko), a.s. za vynikajúce výsledky dosahované uplatňovaním personálneho riadenia vo vrcholovom manažmente Holcim (Slovensko), a.s., rovnako aj v ďalších firmách tejto spoločnosti v Poľsku a v Česku.


Kategória personálnych projektov:

fotografia 

Program prípravy mladých talentov Slovnaft, a.s. (autorský tím: Zoltán Izrael a kol. zo Slovnaft, a.s.); ide o dlhodobý projekt komplexnej prípravy budúcich manažérov a špecialistov zameraný na rozvoj vlastných mladých talentov

 

fotografia 

Zvýšenie produktivity práce z pridanej hodnoty uplatnením nástrojov riadenia ĽZ (autorský tím: Ján Juhás a kol. z VSS, a. s. Košice); projekt využil inovatívne personálne nástroje na zvýšenie produktivity práce z pridanej hodnoty

 

fotografia 

Základné štandardy vzdelávania pre zamestnancov NÚP (autorský tím: Ladislav Šinka a kol. z NÚP); projekt predstavuje systémový prístup pri špecifikovaní vzdelávacích potrieb a tvorbe vzdelávacích štandardov vo veľkej organizácii s rešpektovaním potrieb interných zákazníkov.Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie