Aktuálne témy, úspešné praktiky, inšpiratívne postupy - víťazné HR projekty:

JARNÝ SEMINÁR „HR GOLD: INŠPIRÁCIE OD NAJLEPŠÍCH“
10. MARCA 2016 V BRATISLAVE

Víťazi ceny HR Gold, vyhlásení na TREND konferencii Personálny manažment 2015, predstavili svoje výsledky, aj techniky a postupy, ako ciele dosiahli, na Jarnom seminári v marci 2016, ktorý hosťoval v priestoroch Slovak Telekom, a.s.:

  1. Zuzana Križanová, osobnosť HR Gold 2015, HR senior manažérka spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. veľmi zaujímavo hovorila o svojom profesionálnom a úspešnom pôsobení vo viacerých podnikoch, o projektoch, ktoré iniciovala a viedla a o svojich hodnotách a prístupoch, ktorými sa riadi.
  2. Oľga Berecká a Soňa Poprocká s kolektívom zo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. prezentovali projekt „TELEKOM 2018 - náš príbeh“, zameraný na zaangažovanie zamestnancov na podporu rozširovania podnikových produktov.
  3. Zuzana Baraniak a kolektív zo spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. predstavila „Komplexný projekt Škola majstrov“ so vzorovým konceptom interného výberu a prípravy majstrov vo výrobnom podniku.
  4. Silvia Karásiková a kolektív zo spoločnosti Duslo, a.s. uviedla projekt „Ako získavame a pripravujeme novú generáciu“, ktorý bol zameraný na riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v regióne cez získanie a prípravu nových mladých zamestnancov zo škôl.
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie