Ročník 2004

fotografia 


Kategória osobností personálneho manažmentu:

fotografia 
Ing. Jaroslav Holeček
z koncernu Volkswagen
za výnimočné výsledky v riadení a rozvoji ľudských zdrojov v závodoch VW Bratislava, ako aj VW Autoeuropa Portugalsko, ktoré prispeli k ekonomickým úspechom týchto závodov a k výraznému rozvoju ich firemnej kultúryKategória personálnych projektov:

fotografia

Stratégia ľudských zdrojov v KONŠTRUKTA-Industry, a.s.
autori: Ing. Jaroslav Trúchly a kolektív
organizácia: Konštrukta-Industry, a.s. v Trenčíne
za príkladné profesionálne spracovanie stratégie ľudských zdrojov. Stratégia ľudských zdrojov je postavená na požiadavkách podnikovej stratégie a na dosiahnutie tohto cieľa využíva všetky prístupné nástroje, ktoré má útvar rozvoja ľudských zdrojov k dispozíciifotografia 

Zabezpečenie odbornej prípravy zriaďovačov pre špecifickú výrobu svetelných zdrojov
autori: PaedDr. Drahomíra Szabová a kolektív
organizácia: Osram Slavakia, a. s. v Nových Zámkoch
za vybudovanie osobitného podnikového školiaceho zariadenia so špecifickým študijným programom a za príkladný spôsob nadstavbovej prípravy a výchovy vlastných výrobných špecialistov
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie