Ročník 2009

fotografia 

 

Kategória Osobnosť personálneho manažmentu:

fotografia 

Ing. Eva Gollvitzerová, CSc.
za mimoriadne profesionálne výsledky s osobitnou pridanou hodnotou. Porota ocenila jej osobný vzor pre mnohých úspešných personálnych manažérov na Slovensku a tiež to, že sa vyznačuje vysoko profesionálnym a podnikateľským prístupom pri dosahovaní strategických cieľov podniku prostredníctvom nástrojov personálneho manažmentuKategória personálnych projektov:

fotografia 

Mgr. Igor Dokupil a kol. z PPC Čab, a.s. : Podpora angažovanosti vybranej skupiny zamestnancov prostredníctvom individuálneho interného koučingu
za dosiahnutie nadštandardných, konkrétnych a merateľných výsledkov v projekte systémového riadenia zmeny prostredníctvom interného koučingu zameraného na zvyšovanie inovatívnosti, efektivity a rastu produktivity práce

 

fotografia 

Ing. Peter Jakubík a kol. z MONDI SCP, a.s.: Rozvoj talentovaných ľudí – Mill Development Centre
za kontinuálny a systematický prístup k efektívnemu plánovaniu nástupníctva a dlhodobému udržaniu kľúčových ľudí z vlastných zdrojov prostredníctvom development centra

 

fotografia 

Renáta Pukanová a kol. zo Slovak Telekomu, a.s.: Ako sa firemná kultúra môže stať spoločným príbehom - implementácia Telekom Storyboxu v spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
za inovatívnosť a uplatnenie osobitého a nekonvenčného prístupu v projekte zameranom na jednotné vnímanie stratégie a cieľov spoločnosti s merateľným dopadom na zvyšovanie výkonnosti

Rozhovor s oceneným: Ing. Eva Gollvitzerová, CSc.
Videozáznam z odovzdávania ceny HR Gold 2009
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie