Ročník 2012

fotografia


 
Kategória Osobnosť personálneho manažmentu:

fotografia


Dorothea Jacobijne Anna Plantenga, generálna riaditeľka Heineken Slovensko, a.s. (vpravo) za inšpiratívny leadership, ktorý uplatňuje pri transformáciách organizácií na kvalitatívne vyššiu úroveň zvyšovaním angažovanosti a motivovanosti spolupracovníkov prostredníctvom každodenného žitia firemných hodnôt v súlade s víziou a stratégiou organizácie.

 
Kategória personálnych projektov:

 

fotografia


Silvia Jeleníková a kolektív zo spoločnosti Dell, s.r.o., názov projektu: „RockStars - rozvojový program pre talenty Dell Bratislava“, za inšpiratívne spojenie podnikového programu rozvoja talentov s podporou komunitných projektov Bratislava Staré mesto.
 

fotografia


Zuzana Križanová a kolektív z TRW Automotive Slovakia, s.r.o., názov projektu: „Zavedenie procesného riadenia vo výrobnej spoločnosti“, za príklad strategického biznis partnerstva HR úseku pri iniciovaní, dizajne a implementovaní procesného riadenia vo výrobnej spoločnosti.
 

fotografia


Katarína Mareková a kolektív zo Západoslovenskej energetiky, a.s., názov projektu: „Kolegovia školia kolegov“, za dizajn a realizáciu efektívneho systému firemného vzdelávania cestou interných lektorov v oblasti odbornosti a podnikových procesov.
Ceny HR Gold 2012 boli odovzdané na TREND konferencii Personálny manažment 2012. TREND konferenciu organizuje týždenník TREND v spolupráci so ZRRĽZ.
Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie