Ročník 1999

Druhý ročník súťaže sa vyznačoval množstvom kvalitných projektov, takže organizátorom, Združeniu pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a firme ibis partner, padol výber tých, ktoré budú odmenené, ťažko.

fotografia


Kategória osobností personálneho manažmentu:

fotografia


Jedno z ocenení v kategórii Osobnosť bolo udelené Ing. Ivanovi Košalkovi, MBA z CERAM ČAB, a.s. Nové Sady, za to, že z úrovne vrcholového manažmentu presadzuje rozvoj silných stránok pracovníkov a ich nasadzovanie v podniku v súlade s ich najvýraznejšími schopnosťami.

fotografia


Druhé z ocenení v kategórii Osobnosť dostala Ing. Renáta Gondová z Istrochem, a.s. Bratislava za vysoko-humánne zvládnutie procesu hromadného prepúšťania a opätovného umiestnenia zamestnancov.Kategória personálnych projektov:

fotografia Ing. Ján Denci zo Siemes Automotive s.r.o. Michalovce bol odmenenmý v kategórii Projekt za projekt "Integrácia záujmov firmy a záujmov zamestnancov", v ktorom založili partnerstvo manažmentu a zamestnancov, ktoré vedie k stotožneniu sa s firemnými cieľmi.

fotografia


V kategórii Projekt bol ocenený autorský tím personalistov Jednoty SD Nové Zámky vedený Ing. Elenou Tvrdoňovou za projekt získavania, výberu a zaraďovania novoprijatých zamestnancov Jednoty SD Nové Zámky. Ocenenie prevzal riaditeľ Ing. Štefan Mácsadi.

fotografia


Za projekt "Adaptačný program absolventov vysokých škôl" prevzala cenu Mgr. Jozefína Malecová zo ZSNP a.s. Žiar nad Hronom. Projekt predstavuje vysoko profesionálne zvládnutie koordinácie personalistov, výkonných manažérov a tútorov pri zabezpečovaní adaptácie nových pracovníkov.